Menu


Copy-paste mobiiliaikaan

Feb 21st 2016

Leikepöytä – tiedäthän, copy ja paste – on eräs tietokoneen käytön vakiintuneimmista käsitteistä, joka on säilynyt muuttumattomana Windows 3.x -ajoista saakka. Ominaisuus yleistyi älypuhelimissa vasta viime vuosina, eikä se ole vanhoista ajoista vieläkään muuttunut. Olisiko vanhaa konseptia syytä uusia?

Copy-pasten suurin (tai oikeastaan ainoa) ongelma on, että sen toiminta on täysin näkymätöntä. Kun tietokoneella kopioi tekstin tai tiedoston, ohjelmisto ei anna toiminnosta mitään palautetta. Käyttäjän on vain luotettava siihen, että siellä se nyt vaan on – siellä mystisellä leikepöydällä, jota kukaan ole koskaan nähnyt, ja jonka sisältöä ei voi mistään nähdä.

Mobiilikäytön myötä myös copy-pasten perusluonne on muuttunut.

Tietokoneella tämä ei juurikaan ole ongelma, sillä copyn ja pasten välillä kuluva aika, varsinkin pika­näppäimiä käyttäen, on hyvin lyhyt. Prosessin aikana käsiteltävä sisältö säilyy käyttäjän lyhytaikaisessa muistissa ja itse toiminto on useimmiten suoraviivainen.

Mobiililaitteissa asia on toisin. Jo alkuunsa tekstin valitseminen kopioitavaksi on kosketusnäytöllä suhteettoman kömpelö tapahtuma. Tämän jälkeen ohjelmasta toiseen siirtyminen vie useita sekunteja, eikä sitä voi tietokoneesta poiketen suorittaa ”alt+täbbäämällä”, säilyttäen katse keskellä ruutua. Kun käyttäjä vihdoin saapuu liittämistä varten avaamaansa ohjelmaan, on edeltävän kopioinnin konteksti jo kadonnut.

Mobiililaitteella varsinkin liittäminen on jonkin asteinen hyppy tuntemattomaan. Asiayhteys alkuperäiseen kopiointiin on hävinnyt, ja käyttäjän ei auta kuin toivoa, että hän sekunteja aiemmin todella tekikin sen minkä muistaaksensa teki.

Käyttötilanteen muututtua dramaattisesti myös copy-paste -toiminnon perusluonne on muuttunut.

Copy-paste 2.0

Mahdollinen ratkaisu kontekstin katkeamiseen olisi tehdä leikepöytä näkyväksi käyttäjälle.

Kas tähän tapaan:

Leikepöydän tila konkretisoidaan pienellä ikonilla näytön reunassa. Tällöin kopioitaessa teksti siirtyy animoituna vakiosijainnissa olevalle leikepöydälle, jossa se säilyy näkyvissä koko prosessin ajan. Tätä samaista ikonia tökkäämällä käyttäjä sitten näkee leikepöydällä olevan tekstin/sisällön, ja saa sieltä sen raahattua haluamaansa paikkaan ruudulla. Kopioinnin jälkeen sisältö jää näkyviin odottamaan mahdollista uutta kopiointia – ominaisuus, jonka olemassa oloa yllättävän moni käyttäjä ei edes tiedä.

Havainnekuva copy-pastesta mobiililaitteella

Havainneanimaatio vaihtoehtoisesta copy-pasten toiminnallisuudesta

Bonusta ratkaisussa on se, ettei se edes vie ruutupinta-alaa nykyistä enempää. Useissa ohjelmissa copy/paste -nappi on joka tapauksessa näkyvissä koko ajan. Toiminto myös yhdenmukaistaisi toiminnon läpi koko käyttöjärjestelmän, eikä kopiointia ja liittämistä enää tehtäisi kussakin ohjelmassa vähän omalla tavallaan.

Toimintoa voisi kehittää vielä pidemmällekin jättämällä useammankin leikepöydälle viedyn sisällön näkyviin tälle uudelle leikepöytäalueelle. Microsoft toki kokeili vastaavaa joitakin vuosia sitten Office-ohjelmistoissaan, eikä se juuri ottanut silloin tulta alleen. Ehkä leikepöytä toimisikin paremmin omana alueenaan juuri mobiililaitteissa, joissa toiminto on väkisinkin niin hidas, että sen uudellee­n­käyttö alkaisi olla mielekästä?

« Back to post listing